ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ฝ่าพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านฉาง

 
หน้าแรก
ข้อมูลการให้บริการ
หน่วยบริการในโรงพยาบาลบ้านฉาง

แพทย์


แผนกผู้ป่วยนอก
วัน ตารางการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก
07.30 - 08.30 น. 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
จันทร์

 • คลินิกรุ่งอรุณ

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป


 • คลินิกโรคหัวใจ

 • คลินิกโรคหัวใจ


 • คลินิกโรคไทรอยด์

 • คลินิกโรคไทรอยด์
อังคาร

 • คลินิกรุ่งอรุณ

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป


 • คลินิกความดันโลหิตสูง

 • คลินิกความดันโลหิตสูง
พุธ

 • คลินิกรุ่งอรุณ

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป


 • คลินิกตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

 • คลินิกตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
พฤหัสบดี

 • คลินิกรุ่งอรุณ

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป


 • คลินิกโรคเบาหวาน

 • คลินิกโรคเบาหวาน • คลินิก Asthma และ COPD
ศุกร์

 • คลินิกรุ่งอรุณ

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป


 • คลินิกโรคเบาหวาน

 • คลินิกโรคเบาหวาน
หลังเวลา 16.00 น.และ นอกเวลาราชการ รับบริการที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกรุ่งอรุณ : ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2554

งานสนับสนุนและบริการ
วัน ตารางการให้บริการงานสนับสนุนและบริการ
08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
จันทร์

 • คลินิกสุขภาพเด็กดี

 • คลินิกสุขภาพเด็กดี
อังคาร

 • คลินิกฝากครรภ์ (รายใหม่และรายเก่า)

 • คลินิกฝากครรภ์ (รายใหม่และรายเก่า)
พุธ

 • คลินิกนรีเวชกรรม

 • คลินิกวางแผนครอบครัว

 • คลินิกวัยทอง

 • ตรวจหลังคลอด


 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก


 • ตรวจเต้านม
พฤหัสบดี

 • คลินิกฝากครรภ์ (รายเก่า)

 • คลินิกฝากครรภ์ (รายเก่า)
ศุกร์

 • คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ

 • คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ

 • คลินิกสัญจร

 • คลินิกสัญจร

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
วัน ตารางการให้บริการงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
จันทร์

 • คลินิกสุขภาพจิต

 • คลินิกสุขภาพจิต
อังคาร

 • คลินิกสุขภาพจิต

 • คลินิกสุขภาพจิต

 • คลินิกยาเสพติด

 • คลินิกยาเสพติด
พุธ

 • คลินิกสุขภาพจิต

 • คลินิกสุขภาพจิต

 • คลินิกยาต้านไวรัส

 • คลินิกยาต้านไวรัส
พฤหัสบดี

 • คลินิกสุขภาพจิต

 • คลินิกสุขภาพจิต

 • คลินิกยาเสพติด

 • คลินิกยาเสพติด

 • คลินิกวัณโรค

 • คลินิกวัณโรค
ศุกร์

 • คลินิกสุขภาพจิต

 • คลินิกสุขภาพจิต

 • คลินิกทุกวัยใส่ใจสุขภาพ

 • คลินิกทุกวัยใส่ใจสุขภาพ
คลีนิกอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ลิขสิทธิ์ © 2558 โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ///// E - Mail : banchang_hosp@banchanghospital.net

 กระทรวงแรงงาน